तुजवीण जीवन – Marathi Kavita Tuajvin Jivan

0
1840

Marathi-Kavita-Tujvin-jivan

कवी – सुरेश काळे
संपर्क – kalesuresh496@gmail.com

तुजवीण जीवन – Marathi Kavita Tuajvin Jivan

मरणाची भिती नाही जगणे कठीण झाले
मोकळ्या या घरात सगळे अबोल झाले ।

मोकळ्या या घराची भिंतही अबोल झाली
आठवण तुझी काढून ती चिंब ओली झाली ।

हवा घरातलीही आजही तशीच कुंद आहे
त्या कुंद हवेतील सुगंध आजही धुंद आहे ।

जाता चार दिवस दूर माझी अशी अवस्था होई
जाशील खरोखर दूर तर मग माझे काय होई ।

जगणे तुझ्याविना ही जाणीवही असह्य आहे
निरोप तुझ्याआधी घ्यावा हेच सुखकर आहे ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here