Marathi Article – काही न जुळलेले गुण!!!

0
4787

Marathi Article – काही न जुळलेले गुण!!!

marathi-katha-marathiboli
IMAGE SOURCE (Bolkya Resha – Ghanshyam Deshmukh)
काही न जुळलेले गुण!!!
आमचे काही न जुळलेले गुण काही म्हणजे केवळ म्हणायलाखर तर सगळेच गुण – अवगुण न जुळणारेच. गेली काही वर्ष एकत्र घालवल्यावर आता जर कुठे सगुण -निर्गुण च्या जवळ आहे आम्ही . म्हणजे फार काही विशेष नाही न जुळलेल्या गुणांना आम्ही उभायातानी संमती दिली आहे आणि सोयीस्कर रित्या “काना-डोळा” केला आहे . ऐकून न ऐकल्या सारखे आणि बघून न पाहिल्या सारखे . असेच काही दाखले. कदाचित सहजीवनचा खरा अत्थ हि सांगणारे 
प्रवेश एक : वर्षे पहिले
ती (मनात) : आज मस्त पुस्तक वाचणार हि कादंबरी आज संपवायचीच आहे तसे हि उद्या सुट्टी आहे  आज रात्रीत वाचून होईल
तो(मनात) : आज जर लवकर झोपावे पाहते लवकर उठूनकैमेरा घेवून बाहेर पडता येयीलतळजाई पाषाण लेक असे कुठे तरी .
ती: हे काय इतक्या लवकर आवरले आज तुझे , झोपायला रेडी  एकदम 🙂
तो : अग , उद्या जायचं न पहाटे,!!!! जायचं न फिरायला उद्या ?
ती: अरे पण पुस्तक वाचायचा प्लान होता माझा, नाही गेलो उद्या तर नाही का चालणार? परत जावू ना , अगदी पहाटेच बाहेर पडू मग . 
तो: ठीक ही फिर कभी. 🙂 
 
प्रवेश तोच : वर्षे दुसरेतिसरे चौथे
तो : तू किती वेळ वाचणार अजून?
ती: हा काय प्रश्न आहे का साहजिकच आहे पुस्तक संपे पर्यंत
तो: उजेडात झोप नाही लागत मला 
ती: ? , मी काय करू मग, मला वाचायचे आहे न . मी दुसऱ्या  खोलीत जावून वाचते मग . अलीकडेच जर  उजेडाचा त्रास व्हायला लागला  आहे 
तो: हे बघ विषय भलतीकडे नकोय .आणि सकाळी लवकर उठायचे आहे न आपल्याला, मग लवकर झोपायला नको का !!!!
ती: हे कधी ठरलाय?
तो: अगअसे काय मागच्या रविवारी बोललो कि आपण कि असे एखाद्या वीकएंड ला जावू या प्रभात फेरी मारायला 
ती: बरोबर मान्य आपण बोललो पण एखद्या म्हणजे लगेच पुढच्या हे कधी ठरले ? मनानीच ठरवत नको जावूस
तो: तू अशक्य आहेस
ती: हे बघ जायचे कि नाही हा इश्यू नाहीये आमच्यात एकट्याने ठरवायची पद्धत नाहीये
तो: आमच्यात पण दिलेला शब्द मोडण्याची पद्धत नाहीये
ती :तू पण अशक्य आहेस मला वाचू दे आतामूड लागलाय वाचयला मस्त
तो: मला पण माझा मूड स्पोइल नाही करायचा आहे गुड नाईट
ती: आमच्यात गुड नाईट हसऱ्या  चेहऱ्याने म्हणतात
तो: आमच्यात हसरा चेहरा असाच असतो
ती: आधी तर (लग्नाच्या) वेगळाच असायचा
तो: आमच्यात नंतर (लग्नाच्या) असा करायची पद्धत नाहीये, पण  सोबतच्या लोकांवर अवलंबून आहे ते 
ती: तुला खर तर वाचायची आवड आहेतरी पण  तू असा का वागतोस न , ” I dont know “. जावू दे 
तो: हो मी पण वाचतो . पण मी एका वेळी एकच पुस्तक जवळ ठेवतो ४-५ पुस्तके उशाशी ठेवण्यातले लॉजिक,परमेश्वरालाच ठावूक . पुस्तक वाचणे   छान आहे पण  ती पुस्तके छान पण तर ठेवायला पाहिजे न
ती: मला लहान पांपासून अशीच सवय आहे कधी पण मूड  बदलू शकतो आणि मग  पुस्तक पण त्या प्रमाणे . मला पुस्तके नसली तर ४-५ जवळ तर नाही चालत आणि हे माहिती असून मग कशाला बोलायचे . काही लोकांना मोबाईल वाजला तरी न उचलण्याची सवय असते कि रिप्लाय सुद्धा करत नाही जसे काही बाकीच कामाशिवाय च रिंग करत असतात .
तो: कोणता विषय कुठे जातोय ?
ती: जिकडे वळवला तिकडेच वाहतोय
तो आणि ती (मनात): इतका वेळ भांडण्या पेक्षा झोपलो असतो तर / निम्मे तरी वाचून झाले असते
तात्पर्य : सकाळी उठायला उशीर पुस्तक पूर्ण वाचणे आणि फिरायला जाणे दोन्ही चा पोपट
 
प्रवेश तोच: जुने झाल्यावर ५ वर्षे व नंतर
तो : नवीन पुस्तक आणले आहेस काही वाचायला
ती : नाही जे हवय ते नाही मिळाले,
तो : जर मिळाले तर
ती : बहार येयील
ती : वाह गिफ्ट माझ्या साठी ?
तो : म्हणजे काय आणि कुणा साठी
ती : काय सांगता येत नाही आज कालखात्री केलेली बरी
……………………आणि ती गिफ्ट आहे : टेबल लैम्पबुक शेल्फ आणि जे हवे आहे ते बुक 🙂 
भांडण सुरु होण्यास  स्कोप च नाही
ती: मस्त आहेएक नंबर . मला आठवतंय तू मला दिलेले पहिले गिफ्ट ” पुस्तक संच- बोक्या सातबंडे “त्याच दिवशी वाटले अरे हाच तो याच्या बरोबर आयुष्य काढता येयील
तो : आणि भांडता पण येयील ….मनसोक्त
ती : अशक्य आहेस तू !!!
तो : मग पुढचा रविवार पक्का न
ती : येसपक्काअगदी तुझ्या पहाटे नको माझ्या पहाटे जावू यात तू मागच्या वेळी काढलेले तिथले फोटो इतके मस्त आलेत किमला आवडेल प्रत्यक्ष पाहायला. 
तात्पर्य: हि केवळ “adjustment ” नाही हे मुरायला लागलेले प्रेम आहे बहुधा !!!!सवयींची पण सवय होते काही सवयी आवडतात काही बदलतात काही आवडत नाहीत आणि बदलत पण नाहीत,कारण त्या केवळ सवयी नाही तर व्यक्तिमत्वाचा एक भाग असतो अविभाज्य . आपल्याला तो काढून नाही टाकता येतपण आपण एक तर तो दुर्लक्षित करू शकतो किंवा आपल्या पद्धतीने थोडा वळवू शकतो . खर तर हेच संभाषण दोन भावंडात पण होतेपण त्या निरागस वयात ते नात्यांच्या बांधत,मायेत विरघळून जाते . पण हेच तो आणि ती मध्ये मात्र नक्कीच भांडण होवू शकते  …🙂
पण नाते बळकट व्यायचे तर थोडी भांडणे हवीतच नाही का आणि त्याला भांडणच म्हणवे उगाच मतभेत वगैरे नको म्हणजे मन कसे मोकळे होते, आरश्यासारखे स्वच्छ. 
म्हणजे मग कसे आपण निखळ प्रेम करायला आणि आनंद घ्याला रिकामे 🙂
भांडणं सारखी प्रेमामध्ये सजा नाही
पण भांडणाशिवाय नात्यामध्ये काही सुद्धा मजा नाही
भांडणाशिवायनात्यांच्या दोन टाका मध्ये
कुणीसुद्धा तिजा नाही
आणि म्हणूनच भांडणाशिवाय प्रेमामध्ये काही सुद्धा मजा नाही

— शीतल जोशी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here